Turnaje 2015

TEMATICKÉ SKLADATEĽSKÉ TURNAJE

Exo TT Marianka 2015

streda, 19.8.2015 Rok 2015, Turnaje, Turnaje 2015

Organizátori festivalu Marianka 2014 vypisujú rýchly tematický turnaj pre úlohy s cieľom „šach“. Zasielacia lehota je 22.8.2015, 18:00, rozhodcom je Juraj Lörinc. Celé vypísanie je zverejnené ako pdf súbor (prevažne v slovenčine) a na stránke Chess Composition Microweb (prevažne v angličtine).

 

30-dňový turnaj o Pohár festivalu Marianka 2015

nedeľa, 19.7.2015 Rok 2015, Turnaje, Turnaje 2015

Organizátori festivalu Marianka 2015 vypisujú tematický turnaj pre exodvojťažky, ktoré majú aspoň 3 fázy. Zasielacia lehota je 19.8.2015, rozhodcom je Juraj Brabec. Detaily vypísania sú v priloženom súbore (slovensky i anglicky):

Vypísanie Marianka Cup 2015

 
« Strana 1 »

Comments are closed.