Program

(bude priebežne dopĺňaný)

Prednášky

Prednášateľ Prednáška Dátum
Georgij Jevsejev Oprava v kompletných cykloch
Štefan Sovík Z konštrukčnej dielne: Súboj s duálmi
Vladimír Hrtko Skladateľský turnaj z hľadiska sponzora

 

Program

22.8.2018 Streda
14:00 24:00 skorý príchod
15:00 vypísanie skladateľských turnajov
18:00 večera
19:00 22:00 voľná debata
22:00 film Geri´s Game (USA, 1997, 5 min)
22:05 film xxx

 

23.8.2018 Štvrtok
8:00 raňajky
9:00 12:00 príchod a registrácia
12:00 obed
13:00 privítanie
14:00 18:00 prednášky
18:00 večera
19:30 riešiteľská súťaž exo
voľné skladanie
22:00 film xxx

 

24.8.2018 Piatok
8:00 raňajky
9:00 9:30 ???
9:30 10:00 ???
10:00 12:00 prednášky
12:00 obed
14:00 18:00 prednášky
18:00 večera
20:00 riešiteľská quick show
voľné skladanie
22:00 23:00
22:00 film xxx

 

25.8.2018 Sobota
8:00 raňajky
9:00 11:00 ???
12:00 obed
13:00 18:00 ???
18:00 večera
19:30 20:00 skladanie a dokončovanie pre turnaje
20:00 odovzdávacia lehota skladateľských turnajov
22:00 film xxx

 

26.8.2018 Nedeľa
8:00 raňajky
9:00 11:00 odovzdávanie ocenení
11:00 12:00 voľná diskusia a záver festivalu
12:00 obed
13:00 odchod účastníkov

 

Comments are closed.