Marianka 2019 (nebude)

Po desiatich rokoch nášho letného festivalu kompozičného šachu s medzinárodnou účasťou 2009-2018 sme sa rozhodli, že tento rok si dáme prestávku a festival organizovať nebudeme.

Zhodnotenie 10-ročného jubilea by možno chcelo aj podrobnejšiu štatistiku, tu sa však obmedzíme na počet návštevníkov.
Ak zarátame aj rodinných príslušníkov (čo sme vždy rátali, lebo príjemne osviežovali atmosféru), potom za 10 rokov náš festival navštívilo (neuveríte, ale presne!) 100 rozličných účastníkov zo 17 krajín.