Prednášky 2016

Aj tento rok zverejňujeme prednášky už počas festivalu. Nasledujú prvé tri z 18.8.2016 a potom ďalšie štyri z 19.8.2016.

01
Prednášateľ: Štefan Sovík
Štefan Sovík: Eliminácia duálov prvým ťahom bieleho v novostrategickej dvojťažke
(18. august 2016, Marianka, Slovensko)02
Prednášateľ: Abdelaziz Onkoud
Abdelaziz Onkoud: Cyklus kameňov v pomocných matoch
(18. august 2016, Marianka, Slovensko)


03
Prednášateľ: Ladislav Packa
Ladislav Packa: Moja skladba a jej príbeh
(18. august 2016, Marianka, Slovensko)


04
Prednášateľ: Peter Gvozdják
Peter Gvozdják: Divoké kone
(19. august 2016, Marianka, Slovensko)


05
Prednášateľ: Michel Caillaud
Michel Caillaud: Spomienky na Philippa Roberta
(19. august 2016, Marianka, Slovensko)


06
Prednášateľ: Juraj Lörinc
Juraj Lörinc: Exoúlohy z rokov 2013-2015
(19. august 2016, Marianka, Slovensko)


07
Prednášateľ: Michel Caillaud
Michel Caillaud: Anticyklóny Philippa Roberta
(20. august 2016, Marianka, Slovensko)


08
Prednášateľ: Michel Caillaud
Michel Caillaud: Saint-Germain au Mont d’Or
(20. august 2016, Marianka, Slovensko)


09
Prednášateľ: Abdelaziz Onkoud
Abdelaziz Onkoud: Kompas
(20. august 2016, Marianka, Slovensko)


10
Prednášateľ: Marián Križovenský
Marián Križovenský: Aktuálna verzia CheckChessu
(20. august 2016, Marianka, Slovensko)


Bookmark the permalink.

Comments are closed.