Exo TT Marianka 2015

Organizátori festivalu Marianka 2014 vypisujú rýchly tematický turnaj pre úlohy s cieľom „šach“. Zasielacia lehota je 22.8.2015, 18:00, rozhodcom je Juraj Lörinc. Celé vypísanie je zverejnené ako pdf súbor (prevažne v slovenčine) a na stránke Chess Composition Microweb (prevažne v angličtine).

Bookmark the permalink.

Comments are closed.