Program 2017

Prednášky

Prednášateľ Prednáška Dátum
Štefan Sovík Cyklus zámeny funkcie polí – bielym (Zabudnutá téma?) 24.8.2017
Michal Hlinka Je štúdia na úpadku a v kríze? 24.8.2017
Juraj Lörinc Dobré exoúlohy 25.8.2017
Peter Gvozdják Dnes v noci lev spí 25.8.2017
Michel Caillaud Dve spoločné skladby s Urim z Nunspeetu 25.8.2017

 

Program

23.8.2017 Streda
14:00 24:00 skorý príchod
15:00 vypísanie skladateľských turnajov
18:00 večera
19:00 22:00 voľná debata
22:00 film Geri´s Game (USA, 1997, 5 min)
22:05 film xxx

 

24.8.2017 Štvrtok
8:00 raňajky
9:00 12:00 príchod a registrácia
12:00 obed
13:00 privítanie
14:00 18:00 prednášky
18:00 večera
19:30 riešiteľská súťaž exo
voľné skladanie
22:00 film xxx

 

25.8.2017 Piatok
8:00 raňajky
9:00 9:30 Odovzdávanie titulov WFCC
9:30 10:00 Výsledky MK 55 JT
10:00 12:00 prednášky
12:00 obed
14:00 18:00 prednášky
18:00 večera
20:00 riešiteľská quick show
voľné skladanie
22:00 23:00
22:00 film xxx

 

26.8.2017 Sobota
8:00 raňajky
9:00 11:00 Zhodnotenie 10. WCCT
12:00 obed
13:00 18:00 výlet
18:00 večera
19:30 20:00 skladanie a dokončovanie pre turnaje
20:00 odovzdávacia lehota skladateľských turnajov
22:00 film xxx

 

27.8.2017 Nedeľa
8:00 raňajky
9:00 11:00 odovzdávanie ocenení
11:00 12:00 voľná diskusia a záver festivalu
12:00 obed
13:00 odchod účastníkov

 

Marianka 2017

V poradí 9. medzinárodný festival kompozičného šachu sa uskutoční v Marianke v termíne 23.8.2017 – 27.8.2017.
Nenechajte si ujsť svetovo jedinečný program zameraný najmä na prednášky a skladanie a možnosť stretnúť sa na Slovensku s vynikajúcimi zahraničnými skladateľmi!

V sobotu dopoludnia je naplánovaný tradičný výlet tentoraz na obnovený hrad Devín.

Podrobnejšie informácie budeme dopĺňať priebežne tu:
http://festival.soks.sk/program/
Prihlasovať sa môžete do 23.7.2017 tu:
peter.gvozdjak@gmail.com.